• en
  • sl

Združenje uspešno na razpisu Public Libraries 2020« Nazaj

Združenje splošnih knjižnic je uspešno kandidiralo na razpisu Public Libraries 2020 za projekte zagovorništva. Projekt “Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja” povezuje merjenje učinkov storitev splošnih knjižnic z zagovorništvom.

Glavna cilja projekta sta:

  • pokazati kako pomembno vlogo imajo splošne knjižnice na področju socialnega vključevanja
  • razviti model zagovorništva za splošne knjižnice in pokazati kako pomembni za uspešno zagovorništvo so podatki o vplivih in učinkih storitev splošnih knjižnic.

Več o projektu