• en
  • sl

Smernice za zajem, dolgotrajno hranjenje in dostop do digitalne kulturne dediščine« Nazaj

Decembra 2013 je minister za kulturo na priporočilo vodij treh delovnih skupin, v katerih so tekla posvetovanja o kulturnih vsebinah na spletu, sprejel Smernice za zajem, dolgotrajno hranjenje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki. Upoštevanje smernic je zavezujoče za vse razdeljevalce in prejemnike sredstev.