• en
  • sl

Projekt ENUMERATE« Nazaj

Projekt ENUMERATE se je začel s februarjem 2011 in se bo izvajal tri leta do januarja 2014. Člani konzorcija so: Collections Trust (Velika Britanija, projektni vodja), Digital Heritage Netherlands – DEN foundation (Nizozemska, vodi delovni paket Metodologija), Österreichische Nationalbibliothek (Avstrija), FARO (Belgija), Ministrstvo za kulturo in komunikacije (Francija),  Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Nemčija, vodi delovni paket Diseminacija), Narodna in univerzitetna knjižnica (Slovenija),  Digibis (Španija, vodi delovni paket Podatki in meritve), Országos Széchényi Könyvtár (Madžarska), • Koninklijke Bibliotheek  / The European Library (Nizozemska).

Digitalizacija kulturne dediščine predstavlja že nekaj časa prednostno usmeritev kulturnih institucij. Čedalje večji obseg in dostop do digitalizirane kulturne dediščine pa pomeni tudi, da moramo razpolagati s podatki, na podlagi katerih lahko spremljamo in ovrednotimo napredek ter opravljeno delo. Vendar pa temu sedaj ni tako, saj ne razpolagamo z enotno metodologijo merjenja digitalizacije kulturne dediščine, ki bi omogočila celovit pogled na stanje. Projekt bo v tem smislu nadaljeval delo projekta NUMERIC skladno s priporočili delovne skupine SIG-STAT pri Skupini ekspertov za digitalizacijo držav članic Evropske unije.

Projekt si je zato zadal kot cilj pripravo enotne metodologije za merjenje digitalizacije kulturne dediščine, ki bi omogočila primerjavo med različnimi institucijami ter oceno stanja za financerje. Metodologija bo pripravljena za zbiranje podatkov glede napredka in obsega digitalizacije, ocene stroškov, stopnje uporabe in trajnega hranjenja digitalnih virov. Projekt bo tudi povezal vse deležnike v skupnost, ki ima skupen interes ter omogoča izmenjavo znanja. O svojem pomenu in rezultatih bo obveščal zainteresirano javnost in deležnike.

Najpomembnejšo aktivnost projekta bo predstavljala serija treh letnih statističnih meritev. Statistične meritve bodo na ravni Evropske unije izvajali partnerji v projektu ob podpori nacionalnih koordinatorjev. Podatke bodo partnerji v projektu tudi analizirali in predstavili javnosti. V začetku leta 2012 bodo potekale prve meritve, ki bodo zbirale ožji nabor podatkov (»osnovni vprašalnik«), leto kasneje se bo zbiral podrobnejši nabor podatkov (»tematski vprašalnik«), medtem ko se bo tretje leto ponovilo zbiranje ožjega nabora podatkov. Na spletnem mestu projekta bodo objavljeni rezultati projekta vključno z metodologijo in rezultati ter analizo meritev. Pripravljena bo tudi nacionalna stran za Slovenijo. V sklopu projekta je načrtovana tudi priprava podlage za vzpostavitev platforme na spletu t.i. observatorija kot centralnega mesta za podporo aktivnostim povezanimi s statističnimi podatki o digitalizaciji vključno z metodologijo, objavo in različnimi orodji za analizo.

Konzorcijski partner projekta je tudi Narodna in univerzitetna knjižnica, ki jo zastopa Gorazd Vodeb.