• en
  • sl

Nordijske knjižnice v tranziciji« Nazaj

Pregled poročil, strategij in politik skandinavskih držav na področju splošnih knjižnic.
Tematska številka revije Scandinavian Public Libraries Quarterly Vol.43, No.2, 2010

Spletna stran »