• en
  • sl

NAPLE program sestrskih knjižnic« Nazaj

Forum NAPLE poziva splošne knjižnice k sodelovanju v programu sestrskih knjižnic (“NAPLE sister libraries”). Program želi spodbuditi sodelovanje in izmenjavo med splošnimi knjižnicami držav, ki so udeležene v programu.
Knjižnice sodelujejo med sabo glede na lastne interese in tudi nosijo vse stroške. Možne so različne oblike sodelovanja v različnem obsegu, kakor pač ustreza obema partnericama. Tako lahko na primer knjižnici sodelujeta glede izmenjave informacij o knjižnici: vzdržujeta stike med osebjem ali izmenjujeta programe dela. Lahko si izmenjujeta gradivo in storitve – rodoslovne informacije, odgovarjata na referenčna vprašanja, opravljata poizvedbe, izmenjujeta knjige, lokalne časnike itn. Naslednje področje je
izmenjava programov usposabljanja uporabnikov, dejavnosti in razstav. Izmenjujeta si tudi lahko kulturne dogodke npr. obeležita državne praznike sestrske knjižnice, pomagata druga drugi pri razvoju z nasveti, organizirata izmenjavo osebja, delovne obiske itn.
Ob začetku programa bodo k sodelovanju pozvane splošne knjižnice v Belgiji, Češki, Hrvaški, Finski, Irski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Sloveniji in Španiji. Knjižnice navežejo stik s potencialnimi partnericami tako, da izpolnijo poseben obrazec in ga pošljejo kontaktni osebi, za Slovenijo je to Gorazd Vodeb. Knjižnici lahko sodelovanje formalizirata s pisnim dogovorom, vendar pa to ni nujno.
Več informacij najdete na spletnem mestu http://sisterlibrariesnaple.wordpress.com, kjer so na voljo tudi vsi obrazci.
Kontakt:
Gorazd Vodeb
Center za razvoj knjižnic
Narodna in univerzitetna knjižnica