• en
  • sl

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za inovativne projekte v letu 2013« Nazaj

Združenje splošnih knjižnic vabi splošne knjižnice, da  kandidirajo za nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova,  inovativna storitev za uporabnike ali za projekt,  s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in  kakovostno delo splošnih knjižnic na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju  vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica. Knjižnica svojo kandidaturo prijavi sama.
Vrednost nagrade je 1.000 EUR, nagrado prejme knjižnica kot pravna oseba.
Rok za oddajo prijave je 15.oktober 2013.

Besedilo razpisa

Prijavnica