• en
  • sl

Imenovani so novi člani Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost« Nazaj

Vlada je na svoji seji 19. 3. 2013 imenovala nove člane Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. Prejšnjemu svetu je mandat potekel konec lanskega leta.
Predsednica je postala Melita Ambrožič, pomočnica ravnateljice v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK). Mandat članov traja pet let.