• en
  • sl

Dokumenti

Študija o postopkih pridobivanja knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah

V okviru Združenja splošnih knjižnic je bila v letih 2014 in 2015 na podlagi ankete o postopkih pridobivanja knjižničnega gradiva, pri kateri je sodelovalo 57 splošnih knjižnic od 58-ih, in na podlagi analize te ankete oblikovana Študija o postopkih pridobivanja knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah. Dokument je oblikovala delovna skupina strokovnjakov s področja knjižničarstva in informacijskih znanosti.
Študija je izhodišče za oblikovanje predloga poslovnega modela za povezovanje knjižnic pri postopkih pridobivanja knjižničnega gradiva, ki ga bo delovna skupina pripravila v letu 2016.

Študija o postopkih pridobivanja knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah

Študija o nabavi in obdelavi gradiva v splošnih knjižnicah – poročilo Interstat

Študija o nabavi in obdelavi gradiva v splošnih knjižnicah – vprašalnik

 

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020

Združenje splošnih knjižnic je izdalo strateški dokument splošnih knjižnic, ki vsebuje kratek pregled stanja knjižnic po letu 2000, glavnih trendov razvoja in strateška področja, cilje in ukrepe.
Slovenske splošne knjižnice za prihodnost

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost – zgibanka
Združenje splošnih knjižnic je izdalo tudi krajšo zgibanko s predstavitvijo strateških področij in ciljev.
Slovenske knjižnice za prihodnost – zgibanka

Oblikovanje dokumenta Strategija razvoja splošnih knjižnic
Časovnica (302 KB)

Slovenske splošne knjižnice: Srečevanja z znanjem in domišljijo, 2010
Knjiznice k07 (803 KB)

Javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic v Sloveniji
Naročnik prve tovrstne raziskave v Sloveniji je Združenje splošnih knjižnic. Telefonska raziskava je potekala v drugi polovici avgusta 2011, izvajalo jo je podjetje Interstat.
Namen raziskave je bil ugotoviti koliko Slovencev uporablja storitve splošnih knjižnic, ne glede na to ali so člani ali ne, preveriti poznavanje storitev, izmeriti zaznavo splošnih knjižnic tako z vidika osebnega kot družbenega pomena, izmeriti zadovoljstvo s storitvami in zbrati predloge za nadaljnji razvoj knjižnic.
Poročilo raziskave